Inteligentne budynki

Jak reagujesz gdy usłyszysz określenie Inteligentny Budynek ?
Zazwyczaj ludzie reagują uśmiechem i wspomnieniem któregoś z filmów, gdzie bohater walczył z własnym domem… o przetrwanie.
A jaka jest rzeczywistość ? Oczywiście nie jest to żadna inteligencja, ani naturalna, ani sztuczna. Jest to wytwór ludzkiej fantazji i marzeń, który ma na celu umożliwienie rozkoszowania się słodkim lenistwem, ułatwianie życia i wyręczanie ludzi z części podstawowych obowiązków w domu, związanych z jego techniczną infrastrukturą.
Czy cały czas musimy myśleć o wszystkim co się dzieje dookoła ? Nie, nie musimy. Spora część takich spraw związana z naszym domem, może już nie zaprzątać nam głowy. Ta część może dziać się jakby sama, czyli tak jak działaby się, gdybyśmy o tym decydowali.
„Nie przestawaj marzyć. Człowiek bez marzeń to człowiek bez nadziei. Życie bez nadziei to życie bez celu !”