Energetyka

Firma realizuje prace elektroenergetyczne oraz elektryczne począwszy od wykonywania instalacji elektrycznych klasycznych i zautomatyzowanych w budynkach, do prac związanych z budową energetycznych linii kablowych, oświetlenia, szaf sterowniczych.

Firma realizuje również prace elektroenergetyczne na terach kolejowych, tj. budowa linii, oświetlenia terenów kolejowych, peronów, budowa systemów EOR – elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

WP_000044WP_000369WP_000569V__B5B8WP_001026WP_001030WP_000965WP_000946WP_000983