Kontrola dostępu

W ramach zadania zainstalowany został  system kontroli dostępu do szatni i biurowca, z użyciem kart zbliżeniowych. System podłączony został do istniejącej aplikacji zbierającej dane z systemu.

WP_000381WP_000396WP_000556WP_000609WP_000611