System nadzoru zbiornika ze ściekami

W ramach zadania został zainstalowany w zakładzie Formpol system zbudowany w oparciu o sterownik Stuni, monitorujący poziom ścieków w zbiorniku oraz podłączony do systemu kontroli szczelności Afriso. Urządzenie po osiągnięciu przez ciecz określonego poziomu wysyła informację za pomocą SMS do osoby odpowiedzialnej za organizację opróżnienia zbiornika. W przypadku jego nie opróżnienia, po osiągnięciu kolejnego określonego poziomu cieczy wysyłany jest kolejny SMS z informacją o konieczności zaprzestania korzystania ze zbiornika oraz włączana jest żółta lampa błyskowa. W sytuacji w której system kontroli szczelności zbiornika wykryje jego rozszczelnienie urządzenie załącza czerwoną lampę błyskową oraz wysyła komunikat SMS.