Stuni

Jest to uniwersalny sterownik z wbudowanym modułem komunikacji GSM. Posiada 14 wejść, 6 wyjść, możliwość dołączenia 5 czujników temperatury.
Konfiguracja odbywa się poprzez wprowadzenie reguł zachowań, które obejmują reakcje na sygnały na wejściach, reakcje na czas, temperaturę, polecenia wysyłane SMS’em. Wszystkie te zdarzenia mogą przesyłać odpowiednie komunikaty SMS, na żądanie sterownik przesyła raport o aktualnym stanie, który również jest w pełni konfigurowalny.
Stuni można zastosować również jako komunikator GSM do central alarmowych. Rozszerza on ich możliwości o zdalne sterowanie i powiadamianie. Potrafi też zrealizować niespotykaną w innych urządzeniach funkcję, czyli raportowanie godziny ostatniego wykrycia ruchu przez centralę. Jest to rzecz o bardzo dużym znaczeniu w momencie wyzwolenia alarmu i otrzymania komunikatu SMS. Można zdalnie sprawdzić, czy sygnał który wyzwolił alarm był pojedynczym incydentem, np. fałszywym alarmem, czy rzeczywiście ktoś się po obiekcie porusza.

Instrukcja Stuni 9