Systemy alarmowe

Pod potoczną nazwą „system alarmowy” kryją się zaawansowane systemy sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN. Firma zajmuje się instalacją i obsługą takich systemów, budowanych głównie w oparciu o sprzęt renomowanych krajowych producentów, w połączeniu z urządzeniami własnej produkcji.

Klasyczny system alarmowy, który po wykryciu intruza włącza syrenę w obecnych czasach może już tylko pełnić rolę odstraszacza. Normą jest, że prawie nikt nie zwraca uwagi na odgłos syreny. Dopiero częściowe połączenie systemu z oświetleniem budynku, roletami itd. oraz pełna zdalna komunikacja dają możliwości konkretniejszej reakcji na sytuację nadzwyczajną.

Unikalna specjalizacją firmy jest rozszerzanie obszarów w które w obiekcie wkracza SSWiN oraz daleko posunięta zdalna komunikacja z systemem. Firma wyposaża instalowane systemy we własnej produkcji urządzenia typu:

– symulacja obecności za pomocą oświetlenia, rolet itp. realizowana w sposób do złudzenia przypominający obecność ludzi w obiekcie. Zwykłe zaświecenie światła na kilka godzin nie spełnia wymogów symulacji obecności.

– połączenie urządzeń grzewczych typu piec, bojler z systemem i zdalna kontrola nad nimi.

– komunikator GSM pozwalający nie tylko na załączanie, wyłączanie czuwania i przekazywanie informacji o alarmie. Wyjątkową cechą jest rejestracja czasu ostatniego wykrycia ruchu w konkretnych pomieszczeniach, co daje w efekcie możliwość weryfikacji sytuacji alarmowej oraz wiedzę o ruchach w obiekcie.